ברוכים הבאים צו די זכרו פראגראם

מאכט אייער פארגעסן דאס לערנען א פארגאנגענהייט

זכרו איז א פראגראם וואס וועט אייך העלפן געדענקען וואס איר לערנט אויף אן אינטערעסאנטען, געשמאקען, און גרינגערען וועג ווי ביז יעצט.

זכרו איז א פראגראם וואס איז געבויעט אויף שטארקע יסודות פון זכרון און וועט אייך געבן געוואלדיגע חשק צו לערנען, חזר'ן, און געדענקען הונדערטע בלעטער.

זכרו איז געבויעט אויף סימנים און איז א פראגראם וואס איז צוגענגליך פאר כמעט יעדען סארט מענטש אפילו די מיט נישט די בעסטע זכרון.

 

אויב האט איר אמאל געשפירט אראפגעקלאפט אדער פראסטערירט פרובירענדיג צו געדענקען די דפים גמרא וואס איר לערנט, דאן איז זכרו פאר אייך. מיר ניצן די באקאנטע מעטאד פון סימנים צו העלפן לומדי תורה מאכן א קנין אויף דעם דף. אונזערע מעמבערס פון איבער די גארער וועלט האבן די מעגליכקייט צו ענטפערן די נושאים אויף סיי וועלכע דף וואס זיי האבן געלערנט אין סקונדעס, און קענען חזר'ן מערערע דפים אין קורצע מינוטען פון אויסעווענדיג. איר דארפט נישט זיין קיין גרויסע בעל זכרון, און אויך נישט מקדיש זיין שעות ארוכות פון טאג פון חזרה. עס פארלאנגט זיך נאר א רצון צו פרובירען עפעס ניי וואס וועט דראמאטיש פארמערן דיין רווח אויף די עמילות התורה וואס איר לייגט שוין סיי ווי אריין אין לערנען.

ביטע נעמט אין אכט אז איידער איר הייבט אן ניצן דעם זכרו פראגראם איז זייער ראטזאם צו אויסהערן די
אנווייזונגען די ספעציעלע אריינפיר שיעורים

צו באקומען די דף היומי JPEG / PDF FILE טעגליך
ביטע שיקט אונז אן אימעיל צו
zichrusignup@gmail.com

צו באקומען די עמוד היומי JPEG / PDF FILE טעגליך
ביטע שיקט אונז אן אימעיל צו  
zichruamudyomi@gmail.com

זיך איינצושרייבן צו קריגען די טעגליכע חומר דורך טעקסט ביטע שיקט א טעקסט מיט די ווארט
929-416-5195 צו  "ZICHRU"

אויסצוהערן די טעגליכע שיעורים ביטע רופט
929-447-0033

ברוכים הבאים צו די זכרו פראגראם

מאכט אייער פארגעסן דאס לערנען א פארגאנגענהייט

זכרו איז א פראגראם וואס וועט אייך העלפן געדענקען וואס איר לערנט אויף אן אינטערעסאנטען, געשמאקען, און גרינגערען וועג ווי ביז יעצט.

זכרו איז א פראגראם וואס איז געבויעט אויף שטארקע יסודות פון זכרון און וועט אייך געבן געוואלדיגע חשק צו לערנען, חזר'ן, און געדענקען הונדערטע בלעטער.

זכרו איז געבויעט אויף סימנים און איז א פראגראם וואס איז צוגענגליך פאר כמעט יעדען סארט מענטש אפילו די מיט נישט די בעסטע זכרון.

 

אויב האט איר אמאל געשפירט אראפגעקלאפט אדער פראסטערירט פרובירענדיג צו געדענקען די דפים גמרא וואס איר לערנט, דאן איז זכרו פאר אייך. מיר ניצן די באקאנטע מעטאד פון סימנים צו העלפן לומדי תורה מאכן א קנין אויף דעם דף. אונזערע מעמבערס פון איבער די גארער וועלט האבן די מעגליכקייט צו ענטפערן די נושאים אויף סיי וועלכע דף וואס זיי האבן געלערנט אין סקונדעס, און קענען חזר'ן מערערע דפים אין קורצע מינוטען פון אויסעווענדיג. איר דארפט נישט זיין קיין גרויסע בעל זכרון, און אויך נישט מקדיש זיין שעות ארוכות פון טאג פון חזרה. עס פארלאנגט זיך נאר א רצון צו פרובירען עפעס ניי וואס וועט דראמאטיש פארמערן דיין רווח אויף די עמילות התורה וואס איר לייגט שוין סיי ווי אריין אין לערנען.

ביטע נעמט אין אכט אז איידער איר הייבט אן ניצן דעם זכרו פראגראם איז זייער ראטזאם צו אויסהערן די אנווייזונגען די ספעציעלע אריינפיר שיעורים

צו באקומען טעגליך די שיעורים אין די יי PDF FILE ביטע שיקט אונז אן אימעיל צו zichrusignup@gmail.com

זיך איינצושרייבן צו קריגען די טעגליכע חומר דורך טעקסט ביטע שיקט א טעקסט מיט די ווארט "ZICHRU" צו 929-447-0033

אויסצוהערן די טעגליכע שיעורים ביטע רופט 929-447-0033

Zichru Logo

Help support our efforts to produce high quality memorable content day after day. ב-Zichru, אנו הופכים את השליטה בש"ס ליעד בר השגה עבור כל לומדי הדף היומי.

Donate Today! תרומה דרך

Copyright זכויות יוצרים © 2024 Zichru